Bestuurlijke mediation is een vorm van procesbegeleiding voor samenwerking naar een gemeenschappelijk doel. Als samenwerking tussen meerdere actoren of stakeholders gewenst is, maar deze wordt bemoeilijkt door tegengestelde belangen, dan kan deze aanpak een oplossing bieden. Ik ben daarin als gespreksleider en procesbegeleider gespecialiseerd en geef ook trainingen daarvoor. Een breed toepassingsgebied: diverse gemeentelijke besluiten, fusies, nieuw strategisch plan, onenigheid tussen OR en Bestuur, samenwerking in duurzaamheidsvraagstukken, ketensamenwerking etc. Neem contact met mij op voor nadere informatie.

Ebbe Rost van Tonningen