Een keerpunt in ons leven …

Dat is de rode draad …

Waar gaat deze website over?

In een wereld van toenemende censuur, blinde vlekken en nepinformatie is onafhankelijke informatie des te belangrijker. Ik wil mij vrij voelen om mijn denkbeelden ongecensureerd naar voren te brengen. Waarnemen zonder (ver)oordelen is voor iedereen een goede oefening. Dat schept vrije ruimte in onze gedachtenwisseling. Vanuit die invalshoek dienen mijn beschouwingen op deze website ook als voorbereiding op geplande publicaties over politieke en maatschappelijke vooruitzichten voor een duurzame toekomst. Reacties zijn welkom, zie email-adres onder ‘contact’.

Keerpunt

Onze samenleving, onze cultuur en onze economie bevinden zich op een keerpunt, met ingrijpende en onomkeerbare gevolgen. Deze beweging wordt door velen (nog) niet herkend. Grote veranderingen zullen schoksgewijs plaatsvinden.  Internationaal wordt het zwaartepunt van het Westen naar het Oosten verschoven. In een razend tempo. Tegelijkertijd vragen urgente wereldproblemen (milieu, financieel systeem en internationaal politiek beleid) om een brede samenwerking.

Transitie

Mijn vak is transitiemanagement, inspelend op grote veranderingen. Door een speling van het lot heb ik in mijn werk steeds aan de voorkant van diverse maatschappelijke vernieuwingen gestaan. Zie mijn CV. Door mijn jeugd – in niemandsland – kijk ik graag met een holistische bril: hoe past een verschijnsel in het grotere geheel? Ik beschrijf ondermijnende krachten,  maar vooral ook nieuwe initiatieven die ons verder kunnen brengen. Beschouwingen van integere pioniers, bestuurders,  wetenschappers en burgers, die wegwijzers zijn in een doolhof van actuele ontwikkelingen.

De Ark van Noach

Maar het gaat wel om de draagkracht van de aarde voor ons mensen. Dat is een actueel maar vooral ook urgent probleem. Er staat geen Ark van Noach klaar om ons te redden als het ons te heet wordt onder de voeten. Letterlijk en figuurlijk. Laten wij deze tijd gebruiken om nieuwe wegen in te slaan!

Tagged