Publicaties, lezingen

Foto: Ebbe Rost van Tonningen samen met Prof Hermann von der Dunk tijdens een lezing voor studenten over zijn boek ‘In Niemandsland’, 2012

Zie hieronder eerdere publicaties en ‘in ontwikkeling’

Opzet nieuw boek van Ebbe Rost van Tonningen, gepland voor  2020

Onderwerp: Nederlands openbaar bestuur lokaal en regionaal,  transitie naar een duurzame samenleving-

De komende 10 jaar is een structurele verandering in het openbaar bestuur in Nederland zeer wenselijk. De politiek in ons land en Europa versnippert terwijl het krachtenveld in de internationale politieke verhoudingen om ons heen zich sterk wijzigt. De besluitvaardigheid  in ons deel van de wereld blijft in toenemende mate achter bij snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie, cultuur en bevolkingssamenstelling. Het openbaar bestuur zou daarin actief moeten sturen.

Deze beoogde publicatie beschrijft de verstarring in de afgelopen vijftig jaar in bestuurlijk Nederland en Europa en brengt de uitgangssituatie in 2020 in kaart. De essentiële vraag is aan de orde welk welvaartsniveau nog verantwoord is op basis van de draagkracht van de aarde en hoe de overheid daarop kan inspelen. Vervolgens worden verschillende perspectieven voor de toekomst uitgewerkt, met als accent de optie voor de ‘regio als motor voor verandering’. Tenslotte wordt het proces beschreven hoe vanuit de uitgangssituatie zo’n streefbeeld kan worden ingevuld, als tegenkracht ten opzichte van de doorgeschoten globalisering. Daarbij wordt bestuurlijke mediation als voorbeeldmodel gebruikt voor een transitie in een beleidsveld met veel staholders. In de loop van 2020 zal dit boek worden gepubliceerd.

Voor opties voor de toekomst van onze wereld zie de publicatie van het RIVM uit 2005: Quality and the future, sustainability outlook.

                                                   Globalisation

 

Efficiency

Global Market

‘End of history’

Free trade

Hi-tech

 

Global Solidarity

‘Our common future’

UN coordination

 

 

     Solidarity

 

Safe Region

‘Clash of civilisations’

Cultural difference

 

Caring Region

‘Small is beautiful’

Self-sufficiency

                                                      Regionalisation

Voor een breed maatschappelijk perspectief wordt verder verwezen naar het Convivialistische manifest uit 2013. Zie onder berichten.

Eerdere publicaties

 • Scriptie: Voorwaarden voor Institutionalisering, waarom samenwerking tussen meerdere organisaties mislukte.
  • Deze scriptie heeft mij geholpen om steeds naar de voorwaarden voor een succesvolle verandering of transitie te blijven speuren.
 • ‘Prosumptie in lokaal perspectief, organisatie van zelfvoorziening’. In opdracht van Ministerie WVC, 1986
  • Twee lokale situaties met elkaar vergeleken: Wijk bij Duurstede en probleemwijken in Rotterdam Zuid.
 • ‘Action learning’ als motor voor gedragsverandering. 1998
  • Aanpak o.a. voor mijn project ‘het nationale debat over het Nederlandse natuurbeheer’, Paul Witteman gespreksleider.
 • Analysemodellen voor veranderingsprocessen, 2006
  • o.a. voor de mijn trainingen mediation en verandering
 • Diverse rapporten (en lezingen) over strategische plannen voor opdrachtgevers. 1998 – 2018
 • Interview materiaal uit 1970 geleverd aan historicus Perry Pierik voor zijn boek over de Duitse inlichtingendienst SD in Nederland, 2011
 • ‘In Niemandsland’, 2012.
  • Biografisch verhaal Ebbe Rost van Tonningen over zijn leven tussen strijdige culturen. Zie commentaar hieronder o.a. van de historicus Prof. Von Der Dunk
 • Bijdrage aan boek ‘De gemeenteraad heeft geen toekomst’, 2013
 • Miniroman ‘De Accordeonist’,  2015 voor een boek door verschillende schrijvers uit De Bilt.

Lezingen

 • Bestuurlijke mediation, overbrugging van tegengestelde belangen
 • Wat wij kunnen leren van Singapore in het openbaar bestuur
  • Een uitzonderlijke groei van een stadstaat
 • De verstarring en versnippering van ons politieke systeem
  • Op basis van de stelling van de socioloog Robert Michels: elke democratie wordt een olicharchie
 • Een weg naar een duurzame samenleving
  • voorwaarden en kansen voor een succesvolle transitie
 • ‘In Niemandsland’, keerpunten in je leven, 2012
  • Hoe je vanuit een achterstandssituatie in je jeugd je eigen kracht kunt ontwikkelen.
  • Blinde vlek in de Nederlandse cultuur:  problemen van mensen uitvergroten in plaats van eigen kracht van mensen als uitgangspunt

Winnaar sprekerswedstrijd

‘My finest hour’ was het thema van de sprekerscompetitie van Ernst & Young Interimmanagement in 2000. De vakjury kende de toespraak van Ebbe Rost van Tonningen de eerste prijs toe, omdat hij er in was geslaagd om “een ingewikkeld vraagstuk te vertalen naar een kernachtige toespraak”.

Titel: tussen markt en maatschappij

———————————–

In Niemandsland 2012

Beschouwingen door Prof. Hermann von der Dunk naar aanleiding van het boek ‘In Niemandsland’ van Ebbe Rost van Tonningen

Ebbe Rost van Tonningen publiceerde in september 2012 zijn boek ‘In Niemandsland, de vader verloren, de moeder verstoten’. In januari 2013 kwam een tweede druk uit. Hij beschouwt zijn jeugd tussen twee strijdige ideologieën, als een stille kracht om te leren leven tussen meerdere culturen.

Boekbeschrijving
Midden in de oorlog wordt Ebbe Rost van Tonningen geboren als zoon van bekende NSB’ers. In april 1945 vlucht zijn moeder met Ebbe en zijn twee broertjes , waarvan de jongste tijdens de vlucht gebaard, naar Duitsland. De vader is dan net gestorven. Moeder en kinderen verblijven drie jaar in een groot vluchtelingenoord om in 1948 weer naar Nederland terug te keren. Het gezin leeft in grote armoede, waarbij de moeder als dertigjarige weduwe zich er alleen doorheen moet slaan.

Zijn vader, Meinoud Rost van Tonningen, beëindigt zijn zeer succesvolle loopbaan bij de Volkenbond, om in 1936 toe te treden tot de Nederlandse NSB. Hij komt in juni 1945 na ernstige mishandelingen door zijn bewakers om het leven in de Scheveningse strafgevangenis, waarvan de toedracht 60 jaar voor de familie verborgen werd gehouden.

Ebbes moeder zal haar leven lang, tot haar dood in maart 2007, achter de nationaal-socialistische idealen blijven staan en met haar bijnaam als ‘de zwarte weduwe’ in de Nederlandse media verschijnen. In het zwart wit denken van Nederland in die tijd, worden haar uitspraken vrijwel uitsluitend ten tonele gevoerd als de representant van het ‘kwaad’. Haar zware traumatische ervaringen worden niet onderkend.

Hoe groei je op als de opvattingen thuis onverenigbaar zijn met die van de rest van de samenleving? Wat heb je voor leven als je steeds wordt geconfronteerd met de naam van je ouders? Na een moeilijke jeugd besluit Ebbe als jongvolwassene zelf op onderzoek uit te gaan naar het verleden van zijn ouders.

Het wordt een jarenlange speurtocht, waarin hij tal van bekende Nederlanders en oud-nationaalsocialisten spreekt en tot verrassende ontdekkingen komt. Zo haalt Ebbe tijdens zijn speurtocht een rapport van Justitie uit de doofpot, waaruit blijkt welke systematische zware mishandelingen in de gevangenis hem naar de dood hebben gedreven.

Ebbes politieke ambities worden geblokkeerd door de naam van zijn ouders. Maar vervolgens weet hij zijn reputatie te vestigen als een gedreven maatschappelijk ondernemer. Ebbe Rost van Tonningen is als bestuurder bij diverse organisaties werkzaam geweest en gemeenteraadslid in de gemeente De Bilt. In dit openhartige, persoonlijke boek laat hij zien hoe grote veerkracht in veranderende omstandigheden kan helpen om succesvol de regie over zijn eigen leven te nemen. Dat Ebbe als een tegendraadse denker krachtig opkomt voor misstanden, wordt door mensen die de geleden pijn in zijn levensweg niet kennen, wel eens misverstaan. In die zin verblijft Ebbe in niemands land.

In Niemandsland – Ebbe Rost van Tonningen – Uitgeverij Balans – ISBN 978-94-600-3300-1 – 27 september 2012

Het eerste en enige televisie-interview over mijn boek heeft Ebbe gegeven aan verslaggever Wilfred Scholten van NCRV’s Altijd Wat.