Goed nieuws, slecht nieuws

people, planet, profit

6/5/19

NOS.nl Krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven, blijkt uit groot onderzoek. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd.

NOS.nl Sinaasappeltrein Spanje > Nederland. Grote stap in de verduurzaming van transport van groente- en fruit. Met één trein zijn 42 vrachtwagens heen en weer niet meer nodig. Maandelijks ruim 1000 ritten met de vrachtwagen. ’70 procent minder CO2-uitstoot’.

7/5/19

NOS.nl Inspectie SZW ziet steeds meer oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt: klachten over onderbetaling en melding van 4 % meer arbeidsongevallen.

NOS.nl Winkels verkopen honderden voedselproducten afkomstig van meer dan tweehonderd boeren ( 1op 10) onterecht als biologisch. Onderzoek vijftienhonderd inspectierapporten van toezichthouder Skai

NOS.nl Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep bepaald dat de Nederlandse Staat voldoende maatregelen neemt om de luchtvervuiling terug te dringen. Milieudefensie had de zaak aangespannen

Onderzoek vakbonden: universiteiten onveilige werkklimaat o.a. door pesten, machtsmisbruik, seksuele intimidatie. Ca 44% van de vrouwelijke respondenten spreekt van negatieve ervaring op werk, 35 % mannen.