De mediator wordt ingezet bij een verstoorde samenwerking en begeleidt partijen in onderhandelingen bij het vinden van een (nieuw) gemeenschappelijk perspectief. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang en overbrugt tegenstellingen waarbij emoties en zaken beiden aan bod kunnen komen.

Via mediation ontstaan vaak creatieve oplossingen, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Er is pas een goede oplossing als de partijen een win-win resultaat hebben bereikt.

Bestuurlijke mediation
Bij bestuurlijke mediation gaat het om botsende of conflicterende belangen van meerdere onderdelen van een organisatie of bij de samenwerking van meerdere organisaties.

Verschillen met ‘gewone’ mediation zijn:

  • Bij deze vorm van mediation kan de mediator ook zelf ontwerpend naar oplossingen streven, in tegenstelling tot ‘gewone’ mediation waar de mediator zich beperkt tot het faciliteren van onderhandelingen. Essentieel is dat de mediator door alle partijen niet als belanghebbende wordt gezien.
  • In dit werkveld worden mediation en organisatiekennis met elkaar verbonden.
  • Het vraagstuk waarvoor mediation wordt ingezet betreft niet uitsluitend een conflict. Het gaat vooral om het verbeteren van samenwerking.
  • Bestuurlijke mediation kan zich behalve op twee partijen ook richten op  (veel) meer partijen, ook als het gaat om een gemeenschappelijk doel na te streven.

Wanneer?
Bij verschillen van inzicht tussen bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, tussen meerdere afdelingen en onenigheid binnen een team. Ook bij het starten van geheel nieuwe samenwerkingsvormen bij fusies of samenwerking tussen diverse organisaties in het gemeentelijke beleid.

Voorwaarden voor bestuurlijke mediation
De belangrijkste partijen moeten hun wil uitspreken om samen te werken met de andere partij(en) en daarbij mediation als een goed middel zien om die samenwerking te bevorderen.