CV

De bronafbeelding bekijken

Ik beschouw een CV vooral als een korte schets van een maatschappelijke levensloop. Vandaar dat ik terug ga tot mijn eerste werkervaringen op de middelbare school.

Studie
Economie (doctoraal) met sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Internationale politieke economie. Specialisatie: beleidsanalyse en –ontwikkeling,  transities, strategische plannen en implementatie.

Militaire dienst

Officier Koninklijke Landmacht

Samenvatting werkervaringen
Zeer brede ervaring in diverse organisaties zoals: elektro-metaal, ingenieursbureau, interim-opdrachten van grote bureaus als Ernst en Young, Pricewaterhousecoopers, Capgemini, voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, training en onderwijs, natuurbeheer, waterschap, ruimtelijke ordening, agrarische bedrijven en nutssector.

Opdrachten van 1991 tot heden (niet uitputtend)

 • Voorzitter Raad van Toezicht zorginstelling, dagbesteding voor ouderen, 2014 tot heden
 • Wethouder (lokale partij) De Bilt: economie, sociale zaken, mobiliteit, volkshuisvesting, onderhoud openbare ruimte en groenvoorziening. Samenwerkingsverband 10 gemeenten in regio-ontwikkeling Utrecht, 2016 – 2018
 • Diverse adviezen voor organisaties in strategische verandertrajecten en voor samenwerking/fusie, schrijven van businessplannen, ook internationaal, 2008 – 2018
 • Buitenlandse missies voor ontwikkelingsprojecten in Estland, Roemenië, Oekraïne, Cambodja, Vietnam en Indonesië, 2002 – 2016
 • Onderwijs voor eindexamenklassen in economie en management & organisatie, 2009 – 2016.
 • Gemeenteraadslid  en fractievoorzitter voor een lokale partij in gemeente De Bilt, 2006 – 2016
 • Voorzitter Raad van Toezicht van psychologisch centrum, oplossing geschil bestuurder en OR,  2009 t/m 2012. .
 • Bestuurder Thuiszorgorganisatie met 900 medewerkers. Sanering, reorganisatie, fusie, oplossing verstoorde relaties, vernieuwing door WMO, strategische visie, HKZ-certificaat gehaald,  2007 – 2008.
 • Kwartiermaker groot stadsvernieuwingsproject voor jongeren (campus), 2006.
 • Coördinator team voor digitalisering formulieren voor openbaar bestuur, 2005
 • Managementadviezen en -begeleiding van hoogleraren faculteit gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht 2004 – 2005
 • Effectieve samenwerking tussen hoogleraren vakgroepen en hun decaan, conflictoplossing, 2004 – 2005.
 • Algemeen directeur  bij zorginstelling voor verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg met 1400 medewerkers. Vraagsturing, sanering, medewerkerstevredenheid, kwaliteitssysteem INK, fusie en samenwerking, 2003.
 • Projectleider ‘kennismakelaar’. Opdracht van ministeries van LNV en VROM. Budget 18 miljoen euro. Doelgroep 85.000 agrariërs. Participatie van 30.000 agrariërs en 100 kennisinstellingen. 2001 – 2002.
 • Directieadvies voor sanering, fusie en integratie voor op onderwijsinstelling van 500 medewerkers, 2002.
 • Algemeen directeur onderwijsbureau voor advies en administratie, sanering en overname, fusie, 500 medewerkers, 1999 – 2001
 • Algemeen directeur van instituut voor natuuronderzoek in Wageningen met opdracht voor fusie naar nieuw instituut (Alterra) voor Wageningen UR, 1998 – 1999
 • Nationaal debat over natuurbeleid voor ministerie, Wageningen UR, diverse vertegenwoordigers openbaar bestuur en milieu-organisaties, 1999
 • Hoofd Belastingen waterschap, reorganisatie en nieuw ICT-programma, 900 medewerkers 1997-1998
 • Hoofd Technische Dienst waterschap, reorganisatie 1996-1997
 • Directeur tuiniersvereniging Groei en Bloei, restyling groenblad 1996
 • Directeur Apple reseller, reorganisatie en verkoop 1991 – 1993
 • Algemeen directeur multimediabedrijf  voor onderwijs en training, turnaround, privatisering en verkoop 1991-1993

Opdrachten als mediator

 • Als bestuurder a.i. een volledig verstoorde relatie tussen de OR de Cliëntenraad, het bestuur en de Raad van Toezicht opgelost.
 • Telecombedrijf district A’dam, 4000 medewerkers, oplossing conflict tussen directeur en OR.

Opdrachten als trainer/coach

 • Training Lifo voor managementteams en persoonlijke coaching
 • Training mediation en verandermanagement
 • Training voor medewerkers interprovinciaal overleg, cultuurverandering
 • Training en begeleiding in bestuurlijke mediation

Vóór 1991

 • Algemeen directeur onderwijs bureau voor film en computergebruik voor basis- en voortgezet onderwijs, Den Haag
 • Projectleider bij ingenieursbureau voor energiebesparing en schone technologie, Delft
 • Projectleider informele economie in Rotterdam Zuid voor oude wijken, Rotterdam
 • Adjunct interim-directeur handel/fabriek in elektroverwarming, Velp
 • Projectleider samenlevingsopbouw, Wijk bij Duurstede
 • Coördinator samenwerkende kerken, Utrecht

Als werkstudent

 • Docent geschiedenis voortgezet onderwijs, R’dam
 • Junior analist beleggingsafdeling bij Robeco, R’dam
 • Stage bij groot beleggingsbureau,  Londen
 • Stage in Museum, Stockholm
 • Reisleider voor twee verschillende reisbureaus naar Scandinavische landen, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland
 • Ober in Russell Hotel,  Londen
 • Jalouzieën-monteur tijdens zomervakanties (voortgezet onderwijs), Berlijn