‘My finest hour’ was het thema van de sprekerscompetitie van Ernst & Young Interimmanagement in 2000. De vakjury kende de toespraak van Ebbe Rost van Tonningen de eerste prijs toe, omdat hij er in was geslaagd om een ingewikkeld vraagstuk te vertalen naar een kernachtige toespraak.

Hier volgt de rode draad van zijn verhaal ‘Tussen markt en maatschappij’:

‘Het motto van mijn verhaal is ‘Tussen markt en maatschappij’ of – nauwkeuriger omschreven – ‘Tussen economie en natuur’. De recente discussie over de Waddenzee vormt hiervoor een illustratie. Volgens verschillende milieuorganisaties is het niet verantwoord om dit natuurgebied bloot te stellen aan gasboringen.

Dergelijke afwegingen zijn in het gebruik van de Nederlandse ruimte exemplarisch voor het natuurbeleid, waarin de rijksoverheid als hoeder van niet-economische belangen een leidende rol dient te spelen in onze samenleving. Aan dat beleid moet krachtig sturing worden gegeven, maar gebeurt dat ook?’

De onderwerpen van Ebbe Rost van Tonningen liggen vaak op het snijvlak van markt en overheid, zoals in bovenvermelde spreekbeurt. Sindsdien heeft hij vele spreekbeurten gehouden:

  • Groene economie als economisch en maatschappelijk perspectief.
  • De politiek en de markt als partners in publiek private samenwerking
  • Ons politieke systeem is geen lerende organisatie
  • Wat de politiek van de markt kan leren en ondersom
  • De kracht van de burger in de informele economie
  • De marktsector is een wedloop zonder einde?
  • Het Rijnlandse model tegenover het Angelsaksische model.
  • De voordelen van kleinschaligheid.
  • Waar vaart Europa heen?