Ebbe Rost van Tonningen publiceerde in september 2012 zijn boek In Niemandsland, de vader verloren, de moeder verstoten. In januari 2013 kwam een tweede druk uit.

Boekbeschrijving
Midden in de oorlog wordt Ebbe Rost van Tonningen geboren als zoon van bekende NSB’ers. In april 1945 vlucht zijn moeder met Ebbe en zijn twee broertjes , waarvan de jongste tijdens de vlucht gebaard, naar Duitsland. De vader is dan net gestorven. Moeder en kinderen verblijven drie jaar in een groot vluchtelingenoord om in 1948 weer naar Nederland terug te keren. Het gezin leeft in grote armoede, waarbij de moeder als dertigjarige weduwe zich er alleen doorheen moet slaan.

voorkantboek

Zijn vader, Meinoud Rost van Tonningen, beëindigt zijn zeer succesvolle loopbaan bij de Volkenbond, om in 1936 toe te treden tot de Nederlandse NSB. Hij komt in juni 1945 na ernstige mishandelingen door zijn bewakers om het leven in de Scheveningse strafgevangenis, waarvan de toedracht 60 jaar voor de familie verborgen wordt gehouden.

Ebbes moeder zal haar leven lang, tot haar dood in maart 2007, achter de nationaal-socialistische idealen blijven staan en met haar bijnaam als ‘de zwarte weduwe’ in de Nederlandse media verschijnen. In het zwart wit denken van Nederland in die tijd, worden haar uitspraken vrijwel uitsluitend ten tonele gevoerd als de representant van het ‘kwaad’. Haar zware traumatische ervaringen worden niet onderkend.

Hoe groei je op als de opvattingen thuis onverenigbaar zijn met die van de rest van de samenleving? Wat heb je voor leven als je steeds wordt geconfronteerd met de naam van je ouders? Na een moeilijke jeugd besluit Ebbe als jongvolwassene zelf op onderzoek uit te gaan naar het verleden van zijn ouders.

achterkantboek

Het wordt een jarenlange speurtocht, waarin hij tal van bekende Nederlanders en oud-nationaalsocialisten spreekt en tot verrassende ontdekkingen komt. Zo haalt Ebbe tijdens zijn speurtocht een rapport van Justitie uit de doofpot, waaruit blijkt welke systematische zware mishandelingen in de gevangenis hem naar de dood hebben gedreven.

Ebbes politieke ambities worden geblokkeerd door de naam van zijn ouders. Maar vervolgens weet hij zijn reputatie te vestigen als een gedreven maatschappelijk ondernemer. Ebbe Rost van Tonningen is als bestuurder bij diverse organisaties werkzaam geweest en gemeenteraadslid in de gemeente De Bilt. In dit openhartige, persoonlijke boek laat hij zien hoe grote veerkracht in veranderende omstandigheden kan helpen om succesvol de regie over zijn eigen leven te nemen. Dat Ebbe als een tegendraadse denker krachtig opkomt voor misstanden, wordt door mensen die de geleden pijn in zijn levensweg niet kennen, wel eens misverstaan. In die zin verblijft Ebbe in niemands land.

In Niemandsland – Ebbe Rost van Tonningen – Uitgeverij Balans – ISBN 978-94-600-3300-1 – 27 september 2012

Het eerste en enige televisie-interview over mijn boek heeft Ebbe gegeven aan verslaggever Wilfred Scholten van NCRV’s Altijd Wat.

Beschouwingen door Hermann von der Dunk naar aanleiding van ‘In Niemandsland’ van Ebbe Rost van Tonningen