Studie
Economie (doctoraal) met sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Specialisatie: beleidsanalyse en –ontwikkeling, en internationale politieke economie.

Samenvatting
Zeer brede ervaring in diverse organisaties zoals: thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, training en onderwijs, natuurbeheer, waterschap, ruimtelijke ordening, agrarische bedrijven, nutssector en electrometaal bedrijf.

Opdrachten als bestuurder en adviseur

 • Onderwijs in economie en management&organisatie, 2009 – 2015.
 • Diverse adviezen voor organisaties in strategische verandertrajecten en voor samenwerking/fusie, schrijven van businessplannen, ook internationaal, 2008 – 2012.
 • Buitenlandse missies voor ontwikkelingsprojecten in Estland, Roemenië, Oekraïne, Cambodja, Vietnam en Indonesië.
 • Gemeenteraadslid  en fractievoorzitter voor een lokale partij in gemeente De Bilt, 2006 tot heden.
 • Raad van Toezicht van o.a. psychologisch centrum, 2009 – 2012 en een zorginstelling voor dagbesteding voor ouderen 2014 tot heden.
 • Leiden werkconferentie en advies i.v.m. strategische heroriëntatie, 2008 – 2012.
 • Bestuurder Thuiszorgorganisatie met 900 medewerkers. Sanering, reorganisatie, fusie, oplossing verstoorde relaties, vernieuwing door WMO, strategische visie, HKZ-certificaat gehaald,  2007 – 2008.
 • Kwartiermaker groot stadsvernieuwingsproject voor jongeren (campus), 2006.
 • Managementadviezen en -begeleiding van hoogleraren faculteit gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht. Effectieve samenwerking tussen hoogleraren vakgroepen en hun decaan, 2004 – 2005.
 • Algemeen directeur  bij zorginstelling voor verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg met 1400 medewerkers. Vraagsturing, sanering, medewerkerstevredenheid, kwaliteitssysteem INK, fusie en samenwerking, 2003.
 • Projectleider ‘kennismakelaar’. Opdracht van ministeries van LNV en VROM. Budget 18 miljoen euro. Doelgroep 85.000 agrariërs. Participatie van 30.000 agrariërs en 100 kennisinstellingen. 2001 – 2002.
 • Directieadvies voor sanering, fusie en integratie voor op onderwijs gerichte instelling van 500 medewerkers, 2002.
 • Directeur van instituut voor natuuronderzoek in Wageningen met opdracht voor fusie naar nieuw instituut (Alterra). 1998.

Opdrachten als mediator

 • Als bestuurder a.i. een volledig verstoorde relatie tussen de OR de Cliëntenraad, het bestuur en de Raad van Toezicht opgelost.

Opdrachten als trainer/coach

 • Training mediation en verandermanagement.
 • Training in bestuurlijke mediation
 • Persoonlijke coaching en begeleiding.